Ridehusreglement

  • Al færdsel i ridehuset og på ridebanen skal foregå i respekt for andre ryttere. Rid venstre mod venstre og skridt på hovslaget. Løse heste skal vige for heste under rytter
  • Longering må kun ske når man er alene i ridehuset eller på banen, med mindre at det er for en kort periode (maks 5 minutter) inden man stiger op for at ride.
  • Har man haft en løs hest eller longeret, rives efter de huller som hesten har lavet i bunden.
  • Der må kun være en underviser ad gangen, og undervisning reserveres på Facebooksiden seneste dagen før, af hensyn til andre rytteres planlægning.
  • Der må kun springes og løsspringes samt lægge springmateriel ud om søndagen mellem kl. 8.00 til 15.00. Brug Facebook til at reservere ridehuset, senest dagen i forvejen.
  • Efter brug af ridehuset og ridebanen skal alle samle deres hestlort op og rive hvis hesten har lavet store huller i banen.
  • Ligeledes skal hestelort på vej og gårdsplads samles op.
  • Det er forbudt at ryge i ridehuset.
  • Efterladt og glemte ting vil blive fjernet dagligt, så husk at rydde op efter jer selv.