Staldpolitik

Vi ønsker optimale betingelser for såvel lejere, heste og os selv. Derfor er det vigtigt at alle læser, forstår og overholder nedenstående regler. Ligeledes ønsker vi at sikkerheden er højt prioriteret, og at gården skal være et rart sted at være for alle.

 • Al færdsel på området sker på eget ansvar. Børn færdes på forældrenes ansvar.
 • Eventuelle skader på hestene er lejers eget ansvar.
 • Hestene skal altid have grime på – halsbånd er ikke godt nok. Har de ikke grime på, kommer de ikke på fold.
 • Vi bestemmer suverænt hvilke folde de enkelte heste går på.
 • Løb, leg og støjende adfærd ønskes ikke på området.
 • Lån ikke andres ting uden at spørge først, og husk at spørge hver gang.
 • Vi sørger for at der bliver taget gødningsprøver, og evt. givet ormekur 2 gange årligt, på lejers regning.
 • Lejer sørger for at hesten bliver vaccineret en gang årligt. Vaccinationskort skal kunne fremvises.
 • I nødstilfælde forbeholder vi os ret til at tilkalde dyrlæge på lejers regning, såfremt lejer ikke kan træffes på deres telefon.
 • Alle er velkomne til at medbringe eget foder.
 • Parter bedes lige hilse på os første gang de kommer her, således at vi kender de folk der har med hestene at gøre.
 • Lejer vedligeholder og rengøre boks, krybbe og vandkop ugentligt, og forlader det hele rengjort og i ordentlig stand.
 • Det er lejers ansvar at parter og medtagne gæster overholder gårdens retningslinjer.
 • Husk at sætte redskaber på plads, og feje foran egen boks efter udmugning.
 • Alle bedes rydde op efter dem selv og deres heste, så gården altid er pæn og velholdt. Affald og cigaretskodder skal ikke ligge og flyde på hele gården. Glemte og efterladte ting vil blive fjernet dagligt.
 • Efter brug af ridebane og ridehus SKAL eventuel hestelort fjernes.
 • Det er forbudt at ryge i stalde og ridehus.
 • Hestene må kun fodre i deres boks.
 • Hestene må ikke gå løse på gården eller i stalden.
 • Heste der er dårligt opdraget, eller for voldsomme ved de andre heste på folden, vil blive opsagt.
 • Heste med smitsomme sygdomme skal isoleres og vi skal øjeblikkeligt have besked.
 • Vi ønsker ikke have andre dyr end hestene her på gården.
 • Vi accepterer ikke mobning eller tyveri.
 • Ved overtrædelse af ovenstående, kan vi opsige aftalen uden varsel.